Zwroty

Aby złożyć reklamację z tytułu gwarancji Klient powinien prawidłowo uzupełnić Elektroniczny Formularz Zwrotu znajdujący się na tej stronie.

Aby skutecznie skorzystać z Gwarancji Klient musi prawidłowo uzupełnić formularz i wskazać nazwę reklamowanego produktu.
Numer zamówienia znajduje się w mailach, otrzymanych po zamówieniu.

Po wypełnieniu i wysłaniu Elektronicznego Formularza Zwrotu Klient otrzyma w ciągu 2 dni roboczych elektroniczny numer E-zwrotu.

Dalsze postępowanie opisane jest w Regulaminie Sklepu.